Nå kjører vi i gang med sikkerhetskurs for pistol i NOSS.

Kategori: Uncategorised Publisert torsdag 03. June 2021 Skrevet av Alf Solbu

Hei!

Nå kjører vi i gang med en ny runde med sikkerhetskurs for pistol i NOSS.

Vi har nå hatt et par år med utfordringer pga korona. Dette har medført at vi har måttet utsette mye av aktiviteten vi ellers ville hatt.

Sikkerhetskurs har vært en av de aktivitetene som har blitt berørt av korona. Men nå ser vi at samfunnet begynner å åpne litt opp igjen og i tilegg så har vi gjort det slik at teori delen vil bli kjørt elektronisk via Microsoft Teams og den praktiske delen samt eksamens delen vil bli delt opp i flere grupper slik at det gjeldende koronareglementet blir overholdt.

Tanken er å avholde dette i juni/juli 2021

Prisen er 800,- for medlemmer og 2000,- for ikke medlemmer.

Meld dere på her

Vi setter svarfrist til 11.06.21 på om dere er interessert denne omgangen, vi vil da etter å ha fått svar sette opp datoer på når vi holder selve kurset.

 

Beskrivelse av kurset

Målsetting: Gjennom teoretisk og praktisk opplæring lære elevene sikker opptreden på banen, og håndtering av våpen og ammunisjon iht. gjeldende bestemmelser.

Hovedtema: Sikkerhet

Tidsbruk: 3 – 6 timer teori

• Organisasjonsstruktur: klubb, krets, forbund, NIF, klubbens organer og tillitsvalgte

• Sikker opptreden på skytebane

• Behandling av våpen og ammunisjon

• Sikkerhetsbestemmelser

• Oppbevaring og transport av våpen og ammunisjon

• Våpentyper og ammunisjonstyper – generell orientering

• Skyteprogrammer

• Verneutstyr

• Medlemmers rettigheter og plikter.

 

8 – 9 timer på skytebanen

• Sikker opptreden på skytebane

• Behandling av våpen og ammunisjon

• Sikkerhetsbestemmelser

• Skyteøvelser under ledelse

• Våpenpuss

 

Kurset er obligatorisk for alle som ikke tidligere har fått tilsvarende opplæring.

Kurset avsluttes med en teoretisk prøve. Ved bestått prøve og 100% oppmøte utsteder arrangør kursbevis.

Mvh

Alf Solbu
Leder Nord Odal Sportsskyttere


 

Treff: 5383

Innlogging