Program årsmøte 2022

Kategori: Uncategorised Publisert tirsdag 14. February 2023 Skrevet av Alf Solbu

Noss logo small

 

Program Årsmøte for regnskapsåret 2022 Nord-Odal Sportsskyttere

På Slettholen skytebane 15.03.23 kl. 18.00

 

Sak 1. Godkjenne stemmeberettigede:
 

Sak 2. Godkjenne innkalling til årsmøtet:
 

Sak 3. Valg av:

3.1 Dirigent: Forslag Alf Solbu

3.2 Referent: Forslag Leif Gunnar Hombrekk.

3.3 Medlemmer til å underskrive, 2 stk.

Sak 4. Behandle årsmeldingen for 2022:
Leder leser opp årsmeldingen. Leif Gunnar Hombrekk informerer om anleggsprosjektet.
 

Sak 5. Regnskap for 2022: Kasserer presenterer regnskapet
 

Sak 6. Budsjett for 2023: Kasserer presenterer budsjettforslaget for 2023.

Sak 7. Innkomne saker til årsmøtet:

 7.1 Da dette ikke ble gjort i 2022 foreslås det at klubben søker om og etter hvert kjøper våpen til Westernskyting samt en standard 22 revolver.

 7.2 Foreslår isåfall å søke om:
      1 stk 22 LR Revolver Standard f.eks mod 17 eller 617
      2 stk 22 LR Revolver Single Action
      1 stk 22 LR Lever Action rifle
     2 Stk 38/357 eller 45 LC Revolver Single Action
     1 stk 38/357 eller 45 LC Lever Action rifle

 

Sak 8. Valg:

Leder:
Forslag fra valgkomiteen: Alf Solbu, sitter 1 år

Sekretær:
Forslag fra valgkomiteen: Leif Gunnar Hombrekk, sitter 2 år

Varamedlem til styret:
Forslag fra valgkomiteen: Bjørn Svindt Knudsen, sitter 2 år

Oppmenn:
Forslag fra valgkomiteen: Styret finner oppmenn som kan være aktuelle.

                           

Materialforvalter:
Forslag fra valgkomiteen:Alf Solbu, sitter 1 år

Kontrollutvalget 1:
Forslag fra valgkomiteen: Anders Solbu, sitter 2 år

Varamedlem til Kontrollutvalget:
Forslag fra valgkomiteen: Sigurd Nordgaard Sundby, sitter 1 år

Utdanningskontakt:

Forslag fra valgkomiteen: Alf Solbu, sitter 1 år

Treff: 3069

Innlogging